KBT-coaching är en model som tagits fram utifrån ett eklektisk perspektiv, där inspiration har hämtats från följande:

  • Inlärningspsykologi
  • Förändringspsykologi
  • Kognitiv teori
  • Emotionsteori
  • Existentialism
  • Humanism
  • Sokrates didaktik
  • Lösningsfokuserad teori

 

Upplägg för utbildningen

Inledningsvis genomförs en genomgång av de filosofier och teorier som metoden bygger på. Därefter följer praktiskt arbete med de tekniker som används inom 

KBT-coaching. Deltagaren får, mellan utbildningssessionerna, kontinuerliga hemuppgifter att arbeta med på egen hand, som redovisas både skriftligt och muntligt. För att lära sig metoden praktiskt arbetar deltagaren med sig själv som redskap genom hela utbildningen.

 

Syftet med KBT-coaching

Denna modell av coaching bistår individen att frigöra sin sina potentialer och ta fram det bästa av sig själva. Detta kan ske genom att KBT-coachen medverkar till att koppla ihop innevarande kunskaper, värderingar, motivation, målsättningar och knyta detta till handling.

 

Utbildningstid

Utbildningen omfattar 1 termin (ca 4 månader) och 16-20 utbildningssessioner om 60 minuter.

 

Ansvarig för utbildningen

Thor Hanson, Leg. Kognitiv psykoterapeut/Schematerapeut, Utbildningsledare, Handledare, Examinator

 

 

© Progoc. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates