Diplomering vid onlineutbildning sker när vi fått in deltagarens svar skriftligt på samtliga Blocks obligatoriska frågor. Dessutom en sammanfattning av varje block på en halv A4 sida/Block.

    Diplomering vid fysisk utbildning sker när vi fått in deltagarens svar skriftligt och muntligt på samtliga Blocks obligatoriska frågor. Dessutom en sammanfattning av varje block på en halv A4 sida/Block.

    Examinator för utbildningarna är Legitimerad Kognitiv Beteendeterapeut/Schematerapeut och handledare Thor Hansson samt representanter från Birka Akademin.

    © Progoc. All Rights Reserved.
    Free Joomla! templates by Engine Templates