Beskrivning av utbildningen

  Utbildningens grundfundament vilar på den existentiella och humanistiska filosofin. Den innefattar värdegrund, människosyn, metoder och arbetsredskap som står i samklang med dessa inriktningar:

  • Det teoretiska fundamentet är den kognitiva beteendeterapin (KBT) där inlärningsteori, kognitiv teori och emotionsteori inkluderas.
  • Det friska förhållningssättet och de metoder som ingår i samtalscoaching. Det innefattar alla de verktyg och metoder som ingår i det coachande förhållningssättet, för att möjliggöra och kunna genomföras i det praktiska utövandet.
  • KBT-struktur: KBT-coaching i praktiken handlar om hur denna coachingmodell utövas relaterat till klientmålgrupp.
  • RPA-modellen: Reflektera - Planera - Agera. Denna modell kan användas när klienterna har behov av en mer strukturerad metod där kognitiva och sociala färdigheter ingår.

   

  Detta ingår i Birka Akademins KBT-coachutbildning: 

  • Block 1  Förändringsfilosofi
  • Block 2  Hitta Drivkrafter
  • Block 3  Hjärnan
  • Block 4  Filosofin bakom KBT-coaching
  • Block 5  Humanistiskt och Sokratiskt förhållningssätt
  • Block 6  KBT-coaching för ett meningsfullt liv
  • Block 7  Introduktion till KBT: inlärningsteorin, kognitiv teori och emotionsteorin
  • Block 8  En vidareutveckling av KBT/sårbarhetsmodellen
  • Block 9  Vad gör en coach/coachingmetoder
  • Block 10  En kognitiv modell för att förbättra kommunikation
  • Block 11  Relationens betydelse
  • Block 12  RPA-metoden (Reflektera – Planera – Agera)
  • Därutöver Block KBT-struktur och arbetsredskap i samtalen - Praktiska tillvägagångssätt i KBT-Coaching.
  © Progoc. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates